Podatność CVE-2014-5417


Publikacja: 2014-11-05

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Meinberg NTP Server firmware on LANTIME M-Series devices 6.15.019 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Meinberg -> Lantime m series 
Meinberg -> Ntp server firmware 
Meinberg -> Lantime m100 
Meinberg -> Lantime m200 
Meinberg -> Lantime m300 
Meinberg -> Lantime m3000 
Meinberg -> Lantime m400 
Meinberg -> Lantime m600 
Meinberg -> Lantime m900 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-275-01
http://www.securityfocus.com/bid/70847
http://www.meinbergglobal.com/english/news/meinberg-security-advisory-mbgsa-1404-lantime-web-interface-cross-site-scripting-vulnerability.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top