Podatność CVE-2014-5418


Publikacja: 2015-01-16   Modyfikacja: 2015-01-17

Opis:
GE Multilink ML800, ML1200, ML1600, and ML2400 switches with firmware 4.2.1 and earlier and Multilink ML810, ML3000, and ML3100 switches with firmware 5.2.0 and earlier allow remote attackers to cause a denial of service (resource consumption or reboot) via crafted packets.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
GE -> Multilink ml1200 
GE -> Multilink ml1600 
GE -> Multilink ml2400 
GE -> Multilink ml3000 
GE -> Multilink ml3100 
GE -> Multilink ml800 
GE -> Multilink ml810 
GE -> Multilink ml1200 firmware 
GE -> Multilink ml1600 firmware 
GE -> Multilink ml2400 firmware 
GE -> Multilink ml3000 firmware 
GE -> Multilink ml3100 firmware 
GE -> Multilink ml800 firmware 
GE -> Multilink ml810 firmware 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-013-04
http://www.gedigitalenergy.com/products/support/multilink/MLSB1214.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top