Podatność CVE-2014-5446


Publikacja: 2014-12-04

Opis:
Directory traversal vulnerability in the DisplayChartPDF servlet in ZOHO ManageEngine Netflow Analyzer 8.6 through 10.2 and IT360 10.3 allows remote attackers and remote authenticated users to read arbitrary files via a .. (dot dot) in the filename parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine Netflow Analyzer / IT360 File Download
Pedro
02.12.2014
Med.
ManageEngine Netflow Analyzer / IT360 Arbitrary File Download
Agile
26.01.2018

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Zohocorp -> Manageengine it360 
Zohocorp -> Manageengine netflow analyzer 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/129336/ManageEngine-Netflow-Analyzer-IT360-File-Download.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Dec/9
http://www.securityfocus.com/archive/1/534122/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/534141/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/71404
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99046
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/ManageEngine/me_netflow_it360_file_dl.txt
https://support.zoho.com/portal/manageengine/helpcenter/articles/cve-2014-5445-cve-2014-5446-fix-for-arbitrary-file-download

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top