Podatność CVE-2014-6036


Publikacja: 2014-12-04

Opis:
Directory traversal vulnerability in the multipartRequest servlet in ZOHO ManageEngine OpManager 11.3 and earlier, Social IT Plus 11.0, and IT360 10.3, 10.4, and earlier allows remote attackers or remote authenticated users to delete arbitrary files via a .. (dot dot) in the fileName parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ManageEngine OpManager / Social IT Plus / IT360 Multiple Vulnerabilities
Agile
26.01.2018

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine it360 
Zohocorp -> Manageengine it plus 
Zohocorp -> Manageengine opmanager 
Zohocorp -> Manageengine social it plus 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Sep/110
https://raw.githubusercontent.com/pedrib/PoC/master/ManageEngine/me_opmanager_socialit_it360.txt
https://support.zoho.com/portal/manageengine/helpcenter/articles/servlet-vulnerability-fix

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top