Podatność CVE-2014-6071


Publikacja: 2018-01-16

Opis:
jQuery 1.4.2 allows remote attackers to conduct cross-site scripting (XSS) attacks via vectors related to use of the text method inside after.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Jquery -> Jquery 

 Referencje:
http://seclists.org/fulldisclosure/2014/Sep/10
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1136683
https://help.ecostruxureit.com/display/public/UADCE725/Security+fixes+in+StruxureWare+Data+Center+Expert+v7.6.0

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top