Podatność CVE-2014-6108


Publikacja: 2018-04-20   Modyfikacja: 2018-04-21

Opis:
IBM Tivoli Identity Manager 5.1.x before 5.1.0.15-ISS-TIM-IF0057 and Security Identity Manager 6.0.x before 6.0.0.4-ISS-SIM-IF0001 and 7.0.x before 7.0.0.0-ISS-SIM-IF0003 might allow man-in-the-middle attackers to obtain sensitive information by leveraging an unencrypted connection for interfaces. IBM X-Force ID: 96172.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security identity manager 
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21698020
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/96172

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top