Podatność CVE-2014-6109


Publikacja: 2018-04-20   Modyfikacja: 2018-04-21

Opis:
IBM Tivoli Identity Manager 5.1.x before 5.1.0.15-ISS-TIM-IF0057 and Security Identity Manager 6.0.x before 6.0.0.4-ISS-SIM-IF0001 and 7.0.x before 7.0.0.0-ISS-SIM-IF0003 allow remote authenticated users to bypass intended access restrictions and obtain sensitive information via vectors related to server side LDAP queries. IBM X-Force ID: 96173.

Typ:

CWE-284

(Improper Access Control)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security identity manager 
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21698020
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/96173

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top