Podatność CVE-2014-6111


Publikacja: 2018-04-20   Modyfikacja: 2018-04-21

Opis:
IBM Tivoli Identity Manager 5.1.x before 5.1.0.15-ISS-TIM-IF0057 and Security Identity Manager 6.0.x before 6.0.0.4-ISS-SIM-IF0001 and 7.0.x before 7.0.0.0-ISS-SIM-IF0003 store encrypted user credentials and the keystore password in cleartext in configuration files, which allows local users to decrypt SIM credentials via unspecified vectors. IBM X-Force ID: 96180.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Security identity manager 
IBM -> Tivoli identity manager 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21698020
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/96180

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top