Podatność CVE-2014-6520


Publikacja: 2014-10-15   Modyfikacja: 2014-10-16

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL Server 5.5.38 and earlier allows remote authenticated users to affect availability via vectors related to SERVER:DDL.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Mysql 
Mysql -> Mysql 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-04/msg00016.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2014-1972960.html
http://www.securityfocus.com/bid/70510

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top