Podatność CVE-2014-6524


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Solaris 10 allows local users to affect confidentiality, integrity, and availability via unknown vectors related to Kernel.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUN -> Sunos 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securitytracker.com/id/1031583

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top