Podatność CVE-2014-6551


Publikacja: 2014-10-15   Modyfikacja: 2014-10-16

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle MySQL Server 5.5.38 and earlier and 5.6.19 and earlier allows local users to affect confidentiality via vectors related to CLIENT:MYSQLADMIN.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Mysql 
Oracle -> Solaris 
Mysql -> Mysql 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-04/msg00016.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuoct2014-1972960.html
http://www.securityfocus.com/bid/70462

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top