Podatność CVE-2014-6575


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows remote attackers to affect availability via unknown vectors related to Network, a different vulnerability than CVE-2004-0230.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Sunos 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securitytracker.com/id/1031583

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top