Podatność CVE-2014-7138


Publikacja: 2014-10-16   Modyfikacja: 2014-10-17

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Google Calendar Events plugin before 2.0.4 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the gce_feed_ids parameter in a gce_ajax action to wp-admin/admin-ajax.php.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
WordPress Google Calendar Events 2.0.1 Cross Site Scripting
High-Tech Bridge...
10.10.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Phil derksen -> Google calendar events 
Google calendar events project -> Google calendar events 
Google -> Calendar events 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128626/WordPress-Google-Calendar-Events-2.0.1-Cross-Site-Scripting.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/533640/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/70370
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/96867
https://github.com/pderksen/WP-Google-Calendar-Events/commit/a701ceeb410bdda9d96c9d3d12104630df5d5b43
https://wordpress.org/plugins/google-calendar-events/changelog
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23235

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top