Podatność CVE-2014-7144


Publikacja: 2014-10-02

Opis:
OpenStack keystonemiddleware (formerly python-keystoneclient) 0.x before 0.11.0 and 1.x before 1.2.0 disables certification verification when the "insecure" option is set in a paste configuration (paste.ini) file regardless of the value, which allows remote attackers to conduct man-in-the-middle attacks via a crafted certificate.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Openstack -> Keystonemiddleware 
Openstack -> Python-keystoneclient 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1783.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-1784.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0020.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2014/09/25/51
http://www.securityfocus.com/bid/69864
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2705-1
https://bugs.launchpad.net/python-keystoneclient/+bug/1353315

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top