Podatność CVE-2014-7183


Publikacja: 2014-10-22

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the search.php in LiteCart 1.1.2.1 and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) query parameter or (2) QUERY_STRING.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
LiteCart 1.1.2.1 Cross Site Scripting
Onur Yilmaz
21.10.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Litecart -> Litecart 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128768/LiteCart-1.1.2.1-Cross-Site-Scripting.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Nov/84
http://www.securityfocus.com/archive/1/533748/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/70662
https://www.netsparker.com/xss-vulnerabilities-in-litecart/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top