Podatność CVE-2014-7255


Publikacja: 2014-12-05

Opis:
Internet Initiative Japan Inc. SEIL Series routers SEIL/X1 2.50 through 4.62, SEIL/X2 2.50 through 4.62, SEIL/B1 2.50 through 4.62, and SEIL/x86 Fuji 1.70 through 3.22 allow remote attackers to cause a denial of service (CPU and traffic consumption) via a large number of NTP requests within a short time, which causes unnecessary NTP responses to be sent.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Internet initiative japan -> Seil b1 firmware 
Internet initiative japan -> Seil plus firmware 
Internet initiative japan -> Seil turbo firmware 
Internet initiative japan -> Seil x1 firmware 
Internet initiative japan -> Seil x2 firmware 
Internet initiative japan -> Seil x86 fuji firmware 
IIJ -> Seil b1 firmware 
IIJ -> Seil x1 firmware 
IIJ -> Seil x2 firmware 
IIJ -> Seil x86 fuji firmware 

 Referencje:
http://www.seil.jp/support/security/a01510.html
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2014/JVNDB-2014-000135.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN21907573/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top