Podatność CVE-2014-7270


Publikacja: 2015-02-01

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability on ASUS JAPAN RT-AC87U routers with firmware 3.0.0.4.378.3754 and earlier, RT-AC68U routers with firmware 3.0.0.4.376.3715 and earlier, RT-AC56S routers with firmware 3.0.0.4.376.3715 and earlier, RT-N66U routers with firmware 3.0.0.4.376.3715 and earlier, and RT-N56U routers with firmware 3.0.0.4.376.3715 and earlier allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
ASUS -> Rt-ac56s 
ASUS -> Rt-ac68u 
ASUS -> Rt-ac87u 
ASUS -> Rt-n56u 
ASUS -> Rt-n66u 
ASUS -> Rt-ac56s firmware 
ASUS -> Rt-ac68u firmware 
ASUS -> Rt-ac87u firmware 
ASUS -> Rt-n56u firmware 
ASUS -> Rt-n66u firmware 

 Referencje:
http://www.asus.com/jp/News/PNzPd7vkXtrKWXHR
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2015-000012
http://jvn.jp/en/jp/JVN32631078/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top