Podatność CVE-2014-7867


Publikacja: 2014-12-04

Opis:
SQL injection vulnerability in the com.manageengine.opmanager.servlet.UpdateProbeUpgradeStatus servlet in ZOHO ManageEngine OpManager 11.3 and 11.4, IT360 10.3 and 10.4, and Social IT Plus 11.0 allows remote attackers or remote authenticated users to execute arbitrary SQL commands via the probeName parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Zohocorp -> Manageengine it360 
Zohocorp -> Manageengine it plus 
Zohocorp -> Manageengine opmanager 
Zohocorp -> Manageengine social it plus 

 Referencje:
https://support.zoho.com/portal/manageengine/helpcenter/articles/sql-injection-vulnerability-fix

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top