Podatność CVE-2014-8102


Publikacja: 2014-12-10

Opis:
The SProcXFixesSelectSelectionInput function in the XFixes extension in X.Org X Window System (aka X11 or X) X11R6.8.0 and X.Org Server (aka xserver and xorg-server) before 1.16.3 allows remote authenticated users to cause a denial of service (out-of-bounds read or write) or possibly execute arbitrary code via a crafted length value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X.org -> X11 
X.org -> Xorg-server 
X -> X window system 
X -> Xorg-server 
X -> X.org x11 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0532.html
http://secunia.com/advisories/61947
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3095
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:119
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinjan2015-2370101.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinoct2015-2511968.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujul2015-2367936.html
http://www.securityfocus.com/bid/71608
http://www.x.org/wiki/Development/Security/Advisory-2014-12-09/
https://security.gentoo.org/glsa/201504-06

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top