Podatność CVE-2014-8114


Publikacja: 2015-02-20

Opis:
The UberFire Framework 0.3.x does not properly restrict paths, which allows remote attackers to (1) execute arbitrary code by uploading crafted content to FileUploadServlet or (2) read arbitrary files via vectors involving FileDownloadServlet.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Jboss uberfire 
Redhat -> Uberfire 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0234.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-0235.html
http://www.securityfocus.com/bid/88199
https://github.com/uberfire/uberfire/commit/21ec50eb15

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top