Podatność CVE-2014-8140


Publikacja: 2020-01-31   Modyfikacja: 2020-02-01

Opis:
Heap-based buffer overflow in the test_compr_eb function in Info-ZIP UnZip 6.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted zip file in the -t command argument to the unzip command.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
UnZip 6.0 Heap Buffer Overflow
Google Security ...
24.12.2014

Typ:

CWE-787

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Unzip project -> Unzip 
Redhat -> Enterprise linux desktop 
Redhat -> Enterprise linux server 
Redhat -> Enterprise linux server aus 
Redhat -> Enterprise linux server eus 
Redhat -> Enterprise linux server tus 
Redhat -> Enterprise linux workstation 

 Referencje:
http://www.ocert.org/advisories/ocert-2014-011.html
http://www.securitytracker.com/id/1031433
https://access.redhat.com/errata/RHSA-2015:0700
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1174851

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top