Podatność CVE-2014-8243


Publikacja: 2014-11-01

Opis:
Linksys SMART WiFi firmware on EA2700 and EA3500 devices; before 2.1.41 build 162351 on E4200v2 and EA4500 devices; before 1.1.41 build 162599 on EA6200 devices; before 1.1.40 build 160989 on EA6300, EA6400, EA6500, and EA6700 devices; and before 1.1.42 build 161129 on EA6900 devices allows remote attackers to obtain the administrator's MD5 password hash via a direct request for the /.htpasswd URI.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
2.9/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Linksys -> Ea6300 firmware 
Linksys -> E4200v2 
Linksys -> Ea6400 firmware 
Linksys -> Ea2700 
Linksys -> Ea6500 firmware 
Linksys -> Ea3500 
Linksys -> Ea6700 firmware 
Linksys -> Ea4500 
Linksys -> Ea6900 firmware 
Linksys -> Ea6200 
Linksys -> Ea6300 
Linksys -> Ea6400 
Linksys -> Ea6500 
Linksys -> Ea6700 
Linksys -> Ea6900 
Linksys -> E4200v2 firmware 
Linksys -> Ea2700 firmware 
Linksys -> Ea3500 firmware 
Linksys -> Ea4500 firmware 
Linksys -> Ea6200 firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/447516

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top