Podatność CVE-2014-8244


Publikacja: 2014-11-01

Opis:
Linksys SMART WiFi firmware on EA2700 and EA3500 devices; before 2.1.41 build 162351 on E4200v2 and EA4500 devices; before 1.1.41 build 162599 on EA6200 devices; before 1.1.40 build 160989 on EA6300, EA6400, EA6500, and EA6700 devices; and before 1.1.42 build 161129 on EA6900 devices allows remote attackers to obtain sensitive information or modify data via a JNAP action in a JNAP/ HTTP request.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Linksys -> Ea6300 firmware 
Linksys -> E4200v2 
Linksys -> Ea6400 firmware 
Linksys -> Ea2700 
Linksys -> Ea6500 firmware 
Linksys -> Ea3500 
Linksys -> Ea6700 firmware 
Linksys -> Ea4500 
Linksys -> Ea6900 firmware 
Linksys -> Ea6200 
Linksys -> Ea6300 
Linksys -> Ea6400 
Linksys -> Ea6500 
Linksys -> Ea6700 
Linksys -> Ea6900 
Linksys -> E4200v2 firmware 
Linksys -> Ea2700 firmware 
Linksys -> Ea3500 firmware 
Linksys -> Ea4500 firmware 
Linksys -> Ea6200 firmware 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/447516

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top