Podatność CVE-2014-8339


Publikacja: 2014-11-04

Opis:
SQL injection vulnerability in midroll.php in Nuevolab Nuevoplayer for ClipShare 8.0 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the ch parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nuevolabs -> Nuevoplayer 
Nuevolab -> Nuevoplayer 
Clip-share -> Clipshare 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/128909/Nuevolabs-Nuevoplayer-For-Clipshare-SQL-Injection.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/533847/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/70833
http://www.youtube.com/watch?v=_-oOI1LnEdk
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98393

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top