Podatność CVE-2014-8362


Publikacja: 2017-01-23   Modyfikacja: 2017-01-24

Opis:
Vivint Sky Control Panel 1.1.1.9926 allows remote attackers to enable and disable the alarm system and modify other security settings via the Web-enabled interface.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Vivint Sky Control Panel Unauthenticated Access
Jeremy Scott
03.03.2016

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vivint -> Sky control panel firmware 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/136040/Vivint-Sky-Control-Panel-Unauthenticated-Access.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top