Podatność CVE-2014-8364


Publikacja: 2014-10-20

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in ss_handler.php in the WordPress Spreadsheet (wpSS) plugin 0.62 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the ss_id parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Wordpress -> WPSS 
Tim rohrer -> Wordpress spreadsheet plugin 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/69073
http://packetstormsecurity.com/files/127770/WordPress-WPSS-0.62-Cross-Site-Scripting.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top