Podatność CVE-2014-8388


Publikacja: 2014-11-20   Modyfikacja: 2014-11-21

Opis:
Stack-based buffer overflow in Advantech WebAccess, formerly BroadWin WebAccess, before 8.0 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted ip_address parameter in an HTML document.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Advantech -> Advantech webaccess 
Advantech -> Webaccess 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-14-324-01

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top