Podatność CVE-2014-8420


Publikacja: 2014-11-25

Opis:
The ViewPoint web application in Dell SonicWALL Global Management System (GMS) before 7.2 SP2, SonicWALL Analyzer before 7.2 SP2, and SonicWALL UMA before 7.2 SP2 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Sonicwall -> Analyzer 
Sonicwall -> Global management system 
Sonicwall -> Uma em5000 
DELL -> Sonicwall analyzer 
DELL -> Sonicwall global management system 
DELL -> Sonicwall umaem5000 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/71241
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-385/
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98911
https://support.software.dell.com/product-notification/136814

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top