Podatność CVE-2014-8636


Publikacja: 2015-01-14

Opis:
The XrayWrapper implementation in Mozilla Firefox before 35.0 and SeaMonkey before 2.32 does not properly interact with a DOM object that has a named getter, which might allow remote attackers to execute arbitrary JavaScript code with chrome privileges via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Firefox Proxy Prototype Privileged Javascript Injection
joev
24.03.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Seamonkey 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00014.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00032.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00033.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00036.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-02/msg00002.html
http://packetstormsecurity.com/files/130972/Firefox-Proxy-Prototype-Privileged-Javascript-Injection.html
http://secunia.com/advisories/62418
http://www.mozilla.org/security/announce/2014/mfsa2015-09.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2016-2952098.html
http://www.securityfocus.com/bid/72041
http://www.securitytracker.com/id/1031533
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=987794
https://community.rapid7.com/community/metasploit/blog/2015/03/23/r7-2015-04-disclosure-mozilla-firefox-proxy-prototype-rce-cve-2014-8636
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99964
https://security.gentoo.org/glsa/201504-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top