Podatność CVE-2014-8637


Publikacja: 2015-01-14

Opis:
Mozilla Firefox before 35.0 and SeaMonkey before 2.32 do not properly initialize memory for BMP images, which allows remote attackers to obtain sensitive information from process memory via a crafted web page that triggers the rendering of malformed BMP data within a CANVAS element.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Mozilla Firefox Uninitialized memory use during bitmap rendering
Michal Zalewski
15.01.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Mozilla -> Firefox 
Mozilla -> Seamonkey 

 Referencje:
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00014.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00032.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00033.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-01/msg00036.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2015-02/msg00002.html
http://secunia.com/advisories/62253
http://secunia.com/advisories/62316
http://secunia.com/advisories/62418
http://www.mozilla.org/security/announce/2014/mfsa2015-02.html
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/bulletinapr2016-2952098.html
http://www.securityfocus.com/bid/72048
http://www.securitytracker.com/id/1031533
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1094536
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/99957
https://security.gentoo.org/glsa/201504-01

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top