Podatność CVE-2014-8663


Publikacja: 2014-11-06

Opis:
SQL injection vulnerability in Data Basis (BW-WHM-DBA) in SAP NetWeaver Business Warehouse allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SAP -> Netweaver business warehouse 

 Referencje:
http://service.sap.com/sap/support/notes/0001965819
http://blog.onapsis.com/analyzing-sap-security-notes-october-2014-edition/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top