Podatność CVE-2014-8756


Publikacja: 2014-10-17

Opis:
The NcrCtl4.NcrNet.1 control in Panasonic Network Camera Recorder before 4.04R03 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted GetVOLHeader method call, which writes null bytes to an arbitrary address.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Panasonic -> Network camera recorder 

 Referencje:
http://panasonic.net/pcc/cgi-bin/products/netwkcam/download_us/tbookmarka_m.cgi?m=%20&mm=2010073014092324
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-14-363/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top