Podatność CVE-2014-8925


Publikacja: 2015-03-24   Modyfikacja: 2015-03-25

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in ClearQuest Web in IBM Rational ClearQuest 7.1.x before 7.1.2.17, 8.0.0.x before 8.0.0.14, and 8.0.1.x before 8.0.1.7 allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests that trigger a logout or insert XSS sequences.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21699148

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top