Podatność CVE-2014-8937


Publikacja: 2020-06-01

Opis:
Lexiglot through 2014-11-20 allows denial of service because api/update.php launches svn update operations that use a great deal of resources.

Typ:

CWE-400

(Uncontrolled Resource Consumption ('Resource Exhaustion'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Piwigo -> Lexiglot 

 Referencje:
https://www.justanotherhacker.com/2018/05/jahx181_-_piwigo_lexiglot_multiple_vulnerabilities.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top