Podatność CVE-2014-9136


Publikacja: 2017-04-02

Opis:
Huawei FusionManager with software V100R002C03 and V100R003C00 could allow an unauthenticated, remote attacker to conduct a CSRF attack against the user of the web interface.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> Usg5100 firmware 
Huawei -> Usg2100 firmware 
Huawei -> Usg5500 firmware 
Huawei -> Usg9500 firmware 
Huawei -> Usg2200 firmware 
Huawei -> Fusionmanager 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/hw-372186

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top