Podatność CVE-2014-9137


Publikacja: 2017-04-02

Opis:
Huawei USG9500 with software V200R001C01SPC800 and earlier versions, V300R001C00; USG2100 with software V300R001C00SPC900 and earlier versions; USG2200 with software V300R001C00SPC900; USG5100 with software V300R001C00SPC900 could allow an unauthenticated, remote attacker to conduct a CSRF attack against the user of the web interface.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Huawei -> Usg2100 firmware 
Huawei -> Usg2200 firmware 
Huawei -> Usg5100 firmware 
Huawei -> Usg9500 firmware 
Huawei -> Usg5500 firmware 
Huawei -> Fusionmanager 

 Referencje:
http://www.huawei.com/en/psirt/security-advisories/hw-372186

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top