Podatność CVE-2014-9140


Publikacja: 2014-12-05

Opis:
Buffer overflow in the ppp_hdlc function in print-ppp.c in tcpdump 4.6.2 and earlier allows remote attackers to cause a denial of service (crash) cia a crafted PPP packet.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
tcpdump Denial Of Service / Code Execution
Michael Richards...
11.03.2015

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Tcpdump 

 Referencje:
http://advisories.mageia.org/MGASA-2014-0511.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2015/Aug/msg00001.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2015-03/msg00084.html
http://packetstormsecurity.com/files/130730/tcpdump-Denial-Of-Service-Code-Execution.html
http://seclists.org/tcpdump/2014/q4/72
http://www.debian.org/security/2014/dsa-3086
http://www.debian.org/security/2015/dsa-3193
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2014:240
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2015:125
http://www.securityfocus.com/archive/1/534829/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/71468
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2433-1
https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump/commit/0f95d441e4b5d7512cc5c326c8668a120e048eda
https://support.apple.com/kb/HT205031

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top