Podatność CVE-2014-9176


Publikacja: 2014-12-02

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the InstaSqueeze Sexy Squeeze Pages plugin for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the id parameter to lp/index.php.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Instasqueeze -> Sexy squeeze pages 

 Referencje:
http://h4x0resec.blogspot.com/2014/11/wordpress-sexy-squeeze-pages-plugin.html
http://packetstormsecurity.com/files/129285/WordPress-Sexy-Squeeze-Pages-Cross-Site-Scripting.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/98986

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top