Podatność CVE-2014-9204


Publikacja: 2015-05-16   Modyfikacja: 2015-05-17

Opis:
Stack-based buffer overflow in OPCTest.exe in Rockwell Automation RSLinx Classic before 3.73.00 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted CSV file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Rockwellautomation -> Rslinx 
Rockwell -> Automation rslinx classic 

 Referencje:
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-15-111-02
https://rockwellautomation.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/646324

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top