Podatność CVE-2014-9708


Publikacja: 2015-03-31

Opis:
Embedthis Appweb before 4.6.6 and 5.x before 5.2.1 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference) via a Range header with an empty value, as demonstrated by "Range: x=,".

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Appweb Web Server 4.6.6, 5.2.1 remote DoS
Matthew Daley
28.03.2015

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Oracle -> Enterprise communications broker 
Embedthis -> Appweb 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/131157/Appweb-Web-Server-Denial-Of-Service.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Apr/19
http://seclists.org/fulldisclosure/2015/Mar/158
http://www.oracle.com/technetwork/security-advisory/cpujul2016-2881720.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/535028/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73407
http://www.securitytracker.com/id/1037007
https://github.com/embedthis/appweb/commit/7e6a925f5e86a19a7934a94bbd6959101d0b84eb#diff-7ca4d62c70220e0e226e7beac90c95d9L17348
https://github.com/embedthis/appweb/issues/413
https://securityadvisories.paloaltonetworks.com/Home/Detail/60

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top