Podatność CVE-2015-0085


Publikacja: 2015-03-11

Opis:
Use-after-free vulnerability in Microsoft Office 2007 SP3, Excel 2007 SP3, PowerPoint 2007 SP3, Word 2007 SP3, Office 2010 SP2, Excel 2010 SP2, PowerPoint 2010 SP2, Word 2010 SP2, Office 2013 Gold and SP1, Word 2013 Gold and SP1, Office 2013 RT Gold and SP1, Word 2013 RT Gold and SP1, Excel Viewer, Office Compatibility Pack SP3, Word Automation Services on SharePoint Server 2010 SP2, Excel Services on SharePoint Server 2013 Gold and SP1, Word Automation Services on SharePoint Server 2013 Gold and SP1, Web Applications 2010 SP2, Office Web Apps Server 2010 SP2, Web Apps Server 2013 Gold and SP1, SharePoint Server 2007 SP3, Windows SharePoint Services 3.0 SP3, SharePoint Foundation 2010 SP2, SharePoint Server 2010 SP2, SharePoint Foundation 2013 Gold and SP1, and SharePoint Server 2013 Gold and SP1 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document, aka "Microsoft Office Component Use After Free Vulnerability."

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Excel 
Microsoft -> Excel viewer 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office compatibility pack 
Microsoft -> Office web apps server 
Microsoft -> Powerpoint 
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Sharepoint services 
Microsoft -> Web applications 
Microsoft -> WORD 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1031896
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2015/ms15-022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top