Podatność CVE-2015-0178


Publikacja: 2015-03-18

Opis:
The Java overlay feature in IBM Bluemix Liberty before 1.13-20150209-1122 for Java does not properly support WAR applications, which allows remote attackers to obtain sensitive information via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
IBM -> Liberty 

 Referencje:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21696864

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top