Podatność CVE-2015-0225


Publikacja: 2015-04-03

Opis:
The default configuration in Apache Cassandra 1.2.0 through 1.2.19, 2.0.0 through 2.0.13, and 2.1.0 through 2.1.3 binds an unauthenticated JMX/RMI interface to all network interfaces, which allows remote attackers to execute arbitrary Java code via an RMI request.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Apache Cassandra Remote Code Execution
Georgi Geshev
02.04.2015

Typ:

CWE-77

(Improper Neutralization of Special Elements used in a Command ('Command Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apache -> Cassandra 

 Referencje:
http://packetstormsecurity.com/files/131249/Apache-Cassandra-Remote-Code-Execution.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1947.html
http://www.mail-archive.com/user@cassandra.apache.org/msg41819.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/535154/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/73478
http://www.securitytracker.com/id/1034002

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top