Podatność CVE-2015-0375


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows remote attackers to affect confidentiality via unknown vectors related to Network.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
SUN -> Sunos 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securityfocus.com/bid/72153
http://www.securitytracker.com/id/1031583
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100164

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top