Podatność CVE-2015-0378


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to Libc.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Sunos 
Oracle -> Solaris 

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securityfocus.com/bid/72147
http://www.securitytracker.com/id/1031583
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100174

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top