Podatność CVE-2015-0378


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to Libc.

Producent: SUN
Produkt: Sunos 
Wersje: 5.11;
Producent: Oracle
Produkt: Solaris 
Wersje: 11.0;

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securityfocus.com/bid/72147
http://www.securitytracker.com/id/1031583
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100174

Podobne CVE
CVE-2017-10010
Vulnerability in the Oracle FLEXCUBE Private Banking component of Oracle Financial Services Applications (subcomponent: FileUploads). Supported versions that are affected are 2.0.0, 2.0.1, 2.2.0 and 12.0.1. Easily exploitable vulnerability allows low...
CVE-2017-10003
Vulnerability in the Solaris component of Oracle Sun Systems Products Suite (subcomponent: Network Services Library). The supported version that is affected is 10. Difficult to exploit vulnerability allows low privileged attacker with logon to the in...
CVE-2017-10000
Vulnerability in the Oracle Hospitality Reporting and Analytics component of Oracle Hospitality Applications (subcomponent: Reporting). Supported versions that are affected are 8.5.1 and 9.0.0. Easily exploitable vulnerability allows low privileged a...
CVE-2019-2879
Vulnerability in the MySQL Server component of Oracle MySQL (subcomponent: InnoDB). Supported versions that are affected are 8.0.16 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access via multiple protocols...
CVE-2019-2878
Vulnerability in the Sun ZFS Storage Appliance Kit (AK) component of Oracle Sun Systems Products Suite (subcomponent: HTTP data path subsystems). The supported version that is affected is 8.8.3. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated...
CVE-2019-2877
Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox component of Oracle Virtualization (subcomponent: Core). Supported versions that are affected are Prior to 5.2.32 and prior to 6.0.10. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with logo...
CVE-2019-2876
Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox component of Oracle Virtualization (subcomponent: Core). Supported versions that are affected are Prior to 5.2.32 and prior to 6.0.10. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with logo...
CVE-2019-2875
Vulnerability in the Oracle VM VirtualBox component of Oracle Virtualization (subcomponent: Core). Supported versions that are affected are Prior to 5.2.32 and prior to 6.0.10. Easily exploitable vulnerability allows low privileged attacker with logo...

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top