Podatność CVE-2015-0430


Publikacja: 2015-01-21   Modyfikacja: 2015-01-22

Opis:
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows local users to affect confidentiality via vectors related to RPC Utility.

Producent: SUN
Produkt: Sunos 
Wersje: 5.11; 5.10;

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
1.9/10
2.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak

 Referencje:
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpujan2015-1972971.html
http://www.securityfocus.com/bid/72141
http://www.securitytracker.com/id/1031583
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/100175

Podobne CVE
CVE-2015-2808
The RC4 algorithm, as used in the TLS protocol and SSL protocol, does not properly combine state data with key data during the initialization phase, which makes it easier for remote attackers to conduct plaintext-recovery attacks against the initial ...
CVE-2015-0429
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows local users to affect integrity and availability via vectors related to RPC Utility.
CVE-2015-0428
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to Resource Control.
CVE-2015-0397
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to File System, a different vulnerability than CVE-2014-6570 and CVE-2014-6600.
CVE-2015-0378
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to Libc.
CVE-2015-0375
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows remote attackers to affect confidentiality via unknown vectors related to Network.
CVE-2014-6600
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 11 allows local users to affect availability via unknown vectors related to File System, a different vulnerability than CVE-2014-6570 and CVE-2015-0397.
CVE-2014-6575
Unspecified vulnerability in Oracle Sun Solaris 10 and 11 allows remote attackers to affect availability via unknown vectors related to Network, a different vulnerability than CVE-2004-0230.

Copyright 2019, cxsecurity.com

 

Back to Top