Podatność CVE-2015-0531


Publikacja: 2015-05-06   Modyfikacja: 2015-05-07

Opis:
EMC SourceOne Email Management before 7.2 does not have a lockout mechanism for invalid login attempts, which makes it easier for remote attackers to obtain access via a brute-force attack.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
EMC SourceOne Email Management Account Lockout Policy
EMC
05.05.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
EMC -> Sourceone email management 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1032238
http://seclists.org/bugtraq/2015/May/22
http://packetstormsecurity.com/files/131748/EMC-SourceOne-Email-Management-Account-Lockout-Policy.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top