Podatność CVE-2015-0538


Publikacja: 2015-05-06   Modyfikacja: 2015-05-07

Opis:
ftagent.exe in EMC AutoStart 5.4.x and 5.5.x before 5.5.0.508 HF4 allows remote attackers to execute arbitrary commands via crafted packets.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
EMC AutoStart 5.4.3 / 5.5.0 Packet Injection
EMC
05.05.2015

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
EMC -> Autostart 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/581276
http://www.securitytracker.com/id/1032237
http://seclists.org/bugtraq/2015/May/25
http://packetstormsecurity.com/files/131749/EMC-AutoStart-5.4.3-5.5.0-Packet-Injection.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top