Podatność CVE-2015-0680


Publikacja: 2015-03-27   Modyfikacja: 2015-03-28

Opis:
Cisco Unified Call Manager (CM) 9.1(2.1000.28) does not properly restrict resource requests, which allows remote authenticated users to read arbitrary files via unspecified vectors, aka Bug ID CSCuq44439.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 

 Referencje:
http://www.securitytracker.com/id/1031991
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38079

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top