Podatność CVE-2015-0702


Publikacja: 2015-04-20   Modyfikacja: 2015-04-21

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in the Custom Prompts upload implementation in Cisco Unified MeetingPlace 8.6(1.9) allows remote authenticated users to execute arbitrary code by using the languageShortName parameter to upload a file that provides shell access, aka Bug ID CSCus95712.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified meetingplace 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=38455
http://www.securitytracker.com/id/1032165

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top